Bennebovejs målsætning

Vi bestræber os på at alle bliver her til de er klar til at komme videre i verden med succes, dvs. vi vurderer den individuelle behandlingsplan ud fra en helhedsopfattelse af det enkelte barn.

Udgangspunktet er hele tiden hvad der vil være bedst for det enkelte barn og det er vigtigt for os at forsøge at undgå ”svingdørsbørn” og sammenbrud i anbringelsen, da vi ser kontinuiteten som en vigtig faktor i behandlingsarbejdet.

Som udgangspunkt starter børnene i vores interne skole, hvor det løbende vurderes, om barnet er parat til et andet skoletilbud. Hvis og når det er muligt, bliver de udsluset til folkeskolen, men også privatskoler og andre heldagstilbud kan komme på tale.

Vi har en stabil personalegruppe, der har arbejdet sammen i mange år, og vi arbejder tæt sammen om de enkelte børn – både skole, familie, opholdssted og eksterne samarbejdspartnere.