Værdigrundlag

Respekt
Vi møder børn og forældre med respekt og nærvær.
Vi ser forældrene som en uundværlig samarbejdspartner, med forståelse for familiens svære livssituation.

Rummelighed
Vi har et rummeligt miljø, der tilstræber, at det enkelte barns behov og udvikling tilgodeses.

Det er værdifuldt, at mennesker har forventninger og stiller krav til hinanden og samarbejdet.

Respekt, ligeværd, livsglæde og arbejdsglæde er vigtige forudsætninger for trivsel og samvær

Åbenhed
Det er værdifuldt at synliggøre, at arbejdet med barnet som det hele menneske, i lige høj grad udfordrer både de sociale, kreative og faglige kompetencer.

Samarbejde
Al aktivitet foregår i et miljø, hvor udveksling af tanker, idéer, viden og succesoplevelser er det bærende element.
Forskelligheder er en ressource i samarbejdet.

Fælles ansvarlighed med barnet i centrum afspejles i det daglige arbejde.

Det er værdifuldt, at al samarbejde er præget af åbenhed, tryghed og tolerance.